Natri Sulfite

Natri Sulfite

Chào anh / chị đến tham khảo sản phẩm bên em!
 • Sodium Sulfite

  Natri Sulfite

  Hình thức và bề ngoài: tinh thể hoặc bột màu trắng, đơn tà.

  CAS: 7757-83-7

  Độ nóng chảy (): 150 (phân hủy mất nước)

  Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 2,63

  Công thức phân tử: Na2SO3

  Trọng lượng phân tử: 126,04 (252,04)

  Độ hòa tan: Hòa tan trong nước (67,8g / 100 mL (bảy nước, 18 °C), không tan trong etanol, v.v.