Natri Hydrosulfit

Natri Hydrosulfit

Chào anh / chị đến tham khảo sản phẩm bên em!
 • Sodium Hydrosulfite

  Natri Hydrosulfit

  Hạng nguy hiểm: 4,2
  KHÔNG CÓ. : UN1384
  Từ đồng nghĩa: Muối dinatri; Natri Sulfoxylat
  Số CAS: 7775-14-6
  Trọng lượng phân tử: 174.10
  Công thức hóa học: Na2S2O4