Soda Ash

Soda Ash

Chào anh / chị đến tham khảo sản phẩm bên em!
 • Soda Ash

  Soda Ash

  Tên sản phẩm: SODA ASH

  Tên hóa học phổ biến: Soda Ash, Natri cacbonat

  Họ hóa học: Kiềm

  Số CAS: 497-19-6

  Công thức: Na2CO3

  Mật độ số lượng lớn: 60 lbs / foot khối

  Điểm sôi: 854ºC

  Màu sắc: Bột pha lê trắng

  Độ hòa tan trong nước: 17 g / 100 g H2O ở 25ºC

  Ổn định: Ổn định

 • Sodium Bicarbonate

  Natri Bicacbonat

  Tên từ đồng nghĩa: Baking Soda, Natri Bicarbonate, Natri axit cacbonat

  Công thức hóa học: NaHCO

  Trọng lượng khối: 84,01

  CAS: 144-55-8

  EINECS: 205-633-8

  Điểm nóng chảy: 270

  Điểm sôi: 851

  Độ hòa tan: Hòa tan trong nước, không hòa tan trong etanol

  Mật độ: 2,16 g / cm

  Xuất hiện: tinh thể trắng, hoặc tinh thể đơn tà mờ